Infographic patient journey voor Santeon ziekenhuizen

In het kader van samen beslissen werkt Santeon aan het programma ‘Experiment Uitkomstindicatoren’. De door ons ontwikkelde infographic patient journey geeft uitleg over het experiment. Samen met in- en externe partners wil Santeon uitkomstinformatie toegankelijk maken in de spreekkamer. Hierdoor krijgen artsen en patiënten op maat informatie over uitkomsten van (aan anderen) geleverde zorg. Zo kunnen patiënten – samen met de zorgverlener – beter beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Infographic patient journey

Om uitleg te geven over het experiment is er behoefte aan een praatplaat. Deze zal als hulpmiddel gebruikt worden door direct betrokkenen bij het Experiment. De infographic patient journey geeft uitleg over het experiment. Met name aan het zorgveld. De infographic toont hoe de informatie na behandeling in de spreekkamers beschikbaar komt voor zorgverleners en nieuwe patiënten.

Infographic patient journey

Santeon ziekenhuizen

Binnen Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen met elkaar samen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. 

Animatie

In het zorgpad voor borstkanker zijn er een aantal belangrijke beslismomenten (sleutelmomenten). Met behulp van een animatie wordt het belang hiervan benadrukt:


Meer infographics:

Contact
close slider