Infographic patient journey voor Santeon ziekenhuizen

Santeon werkt aan het programma ‘Experiment Uitkomstindicatoren’ in het kader van samen beslissen. Onze infographic ‘Patient Journey’ geeft een uitleg over dit experiment. Samen met interne en externe partners streeft Santeon ernaar om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer. Dit stelt artsen en patiënten in staat om op maat gemaakte informatie te krijgen over de resultaten van geleverde zorg. Op basis hiervan kunnen patiënten, samen met hun zorgverlener, beter beslissen welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Infographic patient journey

Om het experiment uit te leggen, heeft Santeon een praatplaat nodig. Deze zal worden gebruikt als hulpmiddel door de direct betrokkenen bij het experiment, met name in het zorgveld. De infographic ‘Patient Journey’ laat zien hoe de informatie na de behandeling beschikbaar wordt gesteld aan zorgverleners en nieuwe patiënten in de spreekkamers.

Infographic patient journey

Santeon ziekenhuizen

Santeon is een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen die streven naar continue vernieuwing om de medische zorg te verbeteren.

Animatie

In het zorgpad voor borstkanker zijn er verschillende belangrijke beslismomenten. We benadrukken het belang hiervan met behulp van een animatie:


Meer infographics: