Infographic patient journey

Voor Santeon ontwikkelden we een infographic van de patient journey. In het kader van samen beslissen werkt Santeon ziekenhuizen aan het programma ‘Experiment Uitkomstindicatoren’. Samen met in- en externe partners wil Santeon uitkomstinformatie toegankelijk maken in de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van (aan anderen geleverde) zorg. Hierdoor kunnen patiënten – samen met de zorgverlener – beter beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Infographic patient journey

Om uitleg te geven over het Experiment Uitkomstindicatoren is er behoefte aan een praatplaat. Deze zal als hulpmiddel worden gebruikt door direct betrokkenen bij het Experiment. Doel is uitleg te geven over het Experiment aan met name het zorgveld. Denk aan programmamanager, projectleiders, betrokken artsen, bestuurders, stakeholders. De infographic toont hoe de informatie na behandeling in de spreekkamers beschikbaar komt voor zorgverleners en nieuwe patiënten.

Binnen Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen met elkaar samen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. 


Meer infographics:

Contact
close slider