Infographic Visie Dorpsgericht Werken

Vernieuwde visie Dorpsgericht Werken voor gemeente Drimmelen

In 2018 zijn ambtenaren en bewonersgroepen druk bezig geweest met de nieuwe visie Dorpsgericht Werken. Hiervoor zijn enquêtes gehouden en gesprekken gevoerd. Onder andere met het college van burgemeester en wethouders, bewonersgroepen, bewoners, ambtenaren en samenwerkingspartners. Ook is er gebruik gemaakt van een online platform. Hierdoor ontstond een breed gedragen visie Dorpsgericht Werken. Bij gemeente Drimmelen ontstond de wens de visie te verbeelden.

Infographic

Aan Ontwerppartners werd gevraagd deze visie in 1 ‘praatplaat’ samen te vatten. Uiteindelijk ontstond een overzichtelijke infographic met aandacht voor alle onderwerpen. Waaronder doelstellingen, ambities, werkwijze,  en voorzieningen. Centraal in de illustratie staat een boom, toepasselijk voor Drimmelen, ‘de groene gemeente’. Hier in, aan en rondom zijn de diverse gebieden geplaatst.

Van de infographic hebben we ook een video-animatie met voice-over gemaakt. Een voice-over legt één voor één de aandachtsgebieden uit. Hierdoor is de visie voor een grotere groep te “lezen”. Bekijk hieronder de animatie.