Visual storytelling

Careyn: visual storytelling

Organisatieverandering voor het voetlicht

Visual storytelling: Zorginstelling Careyn staat voor een enorme uitdaging. Ze moet haar organisatie en diensten afstemmen op ontwikkelingen in samenleving, beleid en regelgeving. Ook gaan de zorgteams meer zelfsturend te werk. Effectief communiceren met alle interne en externe doelgroepen is nu van cruciaal belang.

Visual storytelling

Ontwerppartners realiseert een vernieuwing in de corporate communicatie. Kernrol is weggelegd voor luchtige en eigenzinnige illustraties. In nauwe samenwerking met illustrator Nozzman hebben we een uitgebreide serie cartoons ontwikkeld. Bij elkaar een complete visual storytelling van een moderne zorgorganisatie in actie.

Toolkit voor decentrale aansturing van communicatie

Ontwerppartners heeft veel communicatie op corporate niveau ontwikkeld. Maar veel andere communicatie komt ook decentraal, door de teams tot stand. Daarvoor hebben we een online Toolkit ontwikkeld. Die maakt illustraties, huisstijl elementen en sjablonen beschikbaar voor alle teams in het werkgebied (Utrecht, Zuid-Holland, West Brabant). De toolkit bevat ook een webshop voor het bestellen van drukwerk, zowel standaard als maatwerk.