Symbolen of pictogrammen, wegwijzers met merkkracht

Symbolen of pictogrammen, de wereld zit er vol mee. Op een website heten ze icons. Ze helpen ons bij oriëntatie en navigatie. Goede symbolen herkennen we direct als representatie van een bepaalde inhoud of functie. Maar goede symbolen kunnen – vanwege de noodzakelijke eenvoud – ook zo abstract zijn als een verkeersbord.

Sommige abstracte symbolen worden zo veel gebruikt dat de betekenis toch meteen duidelijk is; soms ook blijft het gissen naar de betekenis en moeten we die ons eigen maken. De context, de plaats in een grotere serie symbolen kan ook helpen.

Symbolen krijgen een meerwaarde als we speciale aandacht schenken aan het design. Ze kunnen dan expressie van de bedrijfsidentiteit worden en een belangrijke drager van de kernboodschap.