Animatie en interactieve PDF

Voor de introductie van de Handvatten ‘Jeugdhulp doen we samen’ ontwikkelden we een toolkit (interactieve PDF) en een animatie. ‘Jeugdhulp doen we samen’ gaat over jeugdparticipatie. Dat wil zeggen het mee laten denken en praten van ouders en jongeren over jeugdhulp in hun gemeente of regio. Wat houdt dat in: handige tips over en goede voorbeelden van jeugdparticipatie uit het land.

Toolkit en animatie

Hoe zijn de handvatten samengesteld: door de succesfactoren van regionale jeugdparticipatie te testen op andere plekken in het land. De handvatten zijn in een interactieve PDF gebundeld. De animatie is erop gericht ambtenaren te inspireren met jeugdparticipatie aan de slag te gaan.

Jeugdhulp doen we samen

‘Jeughulp doen we samen’ is een samenwerking van landelijke en regionale organisaties op gebied van jeugd en belangenbehartiging: Nederlands Jeugdinstituut, UwOuderplatform, MIND, Ieder(in), LOC Waardevolle zorg en Zorgbelang Nederland.


Meer animaties: