Infographic Visie Dorpsgericht Werken

Dorpsgericht werkenVernieuwde visie Dorpsgericht werken voor gemeente Drimmelen

In 2018 zijn ambtenaren en bewonersgroepen druk bezig geweest met het verzamelen van input voor het opstellen van een nieuwe visie Dorpsgericht werken. Hiervoor zijn enquêtes gehouden en gesprekken gevoerd met het college van burgemeester en wethouders, bewonersgroepen, bewoners, ambtenaren en samenwerkingspartners. Ook is er gebruik gemaakt van een online platform.

Infographic

Aan Ontwerppartners werd gevraagd deze visie in 1 illustratie samen te vatten. Een complexe infographic met aandacht voor doelstellingen, ambities, werkwijze,  voorzieningen, overlegorganen, doelgroepen en communicatiemiddelen.

We hebben ook een animatie van de visie gemaakt, waardoor de visie door nog een grotere groep “gelezen” kan worden.

Deel dit:

Dongemond gemeenten op zoek naar innovatie

Previous
Next

De zes Dongemond gemeenten werken samen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Met ongeveer 100 zorgaanbieders zijn contracten afgesloten. Om hen te prikkelen tot innovatie in zorg en ondersteuning is een bijzondere mailing gestuurd.

Vaak komen goede ideeën van de werkvloer, van de zorgprofessionals die direct betrokken zijn bij cliënten. Juist hen wil men uitdagen om met innovatieve business concepten bij te gaan dragen aan transformatie van de zorg en ondersteuning. De informatiebrief aan alle directies bevatte daarom een aantal tweeledige ‘flyers’: “Vraag uw medewerkers om als eerste creatieve stap de flyers te transformeren naar een meer dimensierijke vorm!”

Meer Campagnes zien?

Deel dit:

Vertel je verhaal met infographics

Overzicht domeinen
Financieel overzicht
Projectoverzicht
Cursusoverzicht
Heldere grafieken
Exploded view
Exploded view
Previous
Next

Schema’s, tabellen, grafieken, beeldverhalen en informatieve illustraties… Infographics zijn populair, ze passen in onze snelle beeldcultuur (één beeld zegt meer dan…). Soms bestaat een complete website uit één grote infographic!

Infographics zijn visuele presentaties waarin gegevens (vooral cijfermatige data) op een aantrekkelijke en heldere manier verschijnen. Daarnaast kan de infographic ook kwalitatieve informatie verbeelden. Schema’s, tabellen, grafieken zijn al eeuwenoud. Nieuw is de trend om deze met foto’s en tekeningen te componeren tot één groot visueel verhaal. Bespreek met ons de mogelijkheden. Wij beheersen diverse technieken en stijlen. Soms schakelen we externe illustratoren in voor de uitwerking van onze concepten.

Meer Illustratief zien?

Deel dit:

Patiëntenfolders voor Pluripharm-Direct

Patiëntenfolders
Communicatie richting apotheker
Previous
Next

Patiëntenfolders ter ondersteuning van Apothekers die hun hulpmiddelenzorg uitbesteden aan Pluripharm-Direct. De hulpmiddelen betreffen incontinentie, diabetes, medische voeding, stoma en wondzorg. Pluripharm-direct verzorgt de afhandeling van (online) bestellingen, de (thuis)bezorging en de persoonlijke advisering door een verpleegkundige.

Patiëntenfolders

Ontwerppartners heeft de communicatie naar apothekers en patiënten ontwikkeld, waaronder een serie patiëntenfolders.

www.pluripharm-direct.nl

Meer publicaties zien?

Deel dit:

Scholingsplan voor professionals zorg

Folders, ieder district een eigen versie
Folders, ieder district een eigen versie
Cursusoverzicht, ieder district een eigen versie
Previous
Next

Complexiteit in de boodschap én complexiteit in de uitvoering, daar houden wij van! De duizenden zorgmedewerkers van Careyn moeten aan de slag om hun kennis en bekwaamheid op orde te houden of verder te ontwikkelen. Er komt een centraal scholingsplan met ruimte voor specifieke aanvullingen in elk van de 19 Careyn regio’s.

Wij ontwikkelden een complete programmafolder met daarin een gerubriceerd overzicht, instructies/tips en activiteitenkalender. Doel is informeren en motiveren, maar ook elk team stimuleren tot onderlinge steun.
En ja, er was ook complexiteit in de uitvoering: we zorgden voor opmaak, productie en distributie van alle 19 regio-edities.

Deel dit:

Ontwikkeling van positionering, huisstijl en website

Logo op pand
Responsive website
Bezoek de website
Responsive website
Bezoek de website
Previous
Next

Food Compounds ontwikkelt en levert premix poeders aan de voedingsmiddelenindustrie. De start van een speciale productieafdeling voor allergeenvrije premixen was aanleiding voor doorontwikkeling van de positionering en huisstijl. Duurzaamheid verdient daarin een prominente plaats. De positionering heeft geleid tot een restyling van het logo, nieuw drukwerk en een nieuwe website (responsive, WordPress).

Meer Corporate & Branding zien?

Deel dit:

Responsive website Valprevent

Valbeveiliging

Valprevent levert veiligheidsvoorzieningen op gebouwen, in antennemasten, windturbines, pretparken en alle andere plekken waar op hoogte gewerkt wordt. De technisch adviseurs, veiligheidsdeskundigen en andere professionals zorgen voor engineering, aanleg, periodieke keuring en onderhoud.

Responsive website

Ontwerppartners heeft vanaf de start van het bedrijf in 2004 het merendeel van de visuele communicatie ontwikkeld. In de nieuwe responsive website stonden we garant voor beeldredactie en webteksten en perfecte implementatie binnen het gekozen WordPress template.

Meer Web & Social zien?

Deel dit:
Meer weten?
close slider

Benieuwd naar onze rol in uw plannen en ambities? Of wilt u meer weten en vrijblijvend kennismaken? Wij helpen u graag!