Platform uitwisseling Jeugdzorg Amsterdam

Belangenbehartiging en beleidsparticipatie van kinderen en ouders

Het Platform uitwisseling Jeugdzorg Amsterdam zorgt voor belangenbehartiging en beleidsparticipatie van kinderen en ouders in de zorg voor jeugd en Passend Onderwijs in Amsterdam. Het Jeugdplatform is een initiatief van gemeente Amsterdam. Deze wordt georganiseerd door Stichting Alexander en Cliëntenbelang Amsterdam.

Platform uitwisseling jeugdzorg Amsterdam

Ontwerppartners tekende voor de gehele visuele communicatie: logo, website, e-mail nieuwsbrief, drukwerk en give-aways. De website is opgezet als platform en bevat diverse functionaliteiten voor lotgenotencontact, discussie, feedback en signalering. De smartphone versie (web-App) kent een nog sterkere focus hierop.

Meer Web & Social zien?

Deel dit:

2 Responsive websites jeugdzorg

RESPONSIVE WEBSITES JEUGD

Ontwerppartners bouwt websites in WordPress, Joomla, Drupal en HTML5. Twee responsive websites Jeugd zijn opgeleverd voor stichtingen actief op jeugdgebied. Beide sites kennen integratie van sociale media en zijn volledig responsive.

Stichting Alexander, jongeren actief in onderzoek en beleid

De jeugd participeert! Maar hoe laat je de professionele en bestuurlijke wereld hierop aansluiten? Stichting Alexander is een landelijk instituut voor jeugdparticipatie en jongerenonderzoek. Samen met kinderen, jongeren, ouders, professionals en bestuurders realiseert Stichting Alexander zinvolle en duurzame invloed van jeugd op onderzoek, beleid en praktijk.

Q4C: Samen de kwaliteit van de jeugdzorg bepalen

De hulp die kinderen en jongeren krijgen in de jeugdhulp moet van goede kwaliteit zijn. Maar wat is eigenlijk ‘kwalitatief goede’, ‘juiste’ of ‘passende’ hulp? En wie bepaalt dat? Q4C is ervan overtuigd dat de kwaliteit van de jeugdhulp alleen samen met kinderen, jongeren, (pleeg)ouders, hulpverleners en bestuurders, kan worden bepaald. Om die reden maakt Q4C zich hard voor het toepassen van haar Q4C-Kwaliteitsstandaarden in de jeugdhulp: twintig kwaliteitsstandaarden, die door kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders uit de pleegzorg en jeugdzorg zijn opgesteld.

Meer Web & Social zien?

Deel dit:
Meer weten?
close slider

Benieuwd naar onze rol in uw plannen en ambities? Of wilt u meer weten en vrijblijvend kennismaken? Wij helpen u graag!