Tips voor het schrijven van commerciële teksten

  • Bedenk van tevoren wat je met je folder of webpagina wilt bereiken.
  • Begin met het benoemen van de kernboodschap in één zin zoals: ‘Tips voor het schrijven van commerciële teksten’.
  • Werk aan het begin van je tekst meteen de 5 W’s uit: wie, wat, waar, wanneer, waarom.
  • Richt je in de tekst niet teveel op wat je doet, maar juist op wat het oplevert voor de klant. Maak duidelijk voor welk probleem of behoefte je een oplossing biedt. Anders gezegd: leg de nadruk op benefits (baten), en niet de features (kenmerken) van je product of dienst.
  • Vermeld de voordelen ook puntsgewijs, dit kan goed op het eind als samenvatting.
  • Vraag concreet om actie! Geef aan wat de klant moet doen om jouw product/dienst af te nemen. Denk hierbij ook aan vermelden van je telefoon en andere reactiemogelijkheden, het toevoegen van een responskaart, etc.
  • Neem zo mogelijk aanbevelingen (testimonials) van bestaande afnemers in je tekst op.
  • Wees kort en krachtig. Een brochure, webpagina of advertentie is geen naslagwerk.
  • Denk ook aan een pakkende titel en voor ruimere teksten ook aan een voorwoord, inhoudsopgave, inleiding, contactgegevens, etc.

Lees verderTips voor het schrijven van commerciële teksten

Deel dit:

Dongemond gemeenten op zoek naar innovatie

Previous
Next

De zes Dongemond gemeenten werken samen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Met ongeveer 100 zorgaanbieders zijn contracten afgesloten. Om hen te prikkelen tot innovatie in zorg en ondersteuning is een bijzondere mailing gestuurd.

Vaak komen goede ideeën van de werkvloer, van de zorgprofessionals die direct betrokken zijn bij cliënten. Juist hen wil men uitdagen om met innovatieve business concepten bij te gaan dragen aan transformatie van de zorg en ondersteuning. De informatiebrief aan alle directies bevatte daarom een aantal tweeledige ‘flyers’: “Vraag uw medewerkers om als eerste creatieve stap de flyers te transformeren naar een meer dimensierijke vorm!”

Meer Campagnes zien?

Deel dit:
Meer weten?
close slider

Benieuwd naar onze rol in uw plannen en ambities? Of wilt u meer weten en vrijblijvend kennismaken? Wij helpen u graag!