Platform uitwisseling Jeugdzorg Amsterdam

Belangenbehartiging en beleidsparticipatie van kinderen en ouders

Het Platform uitwisseling Jeugdzorg Amsterdam zorgt voor belangenbehartiging en beleidsparticipatie van kinderen en ouders in de zorg voor jeugd en Passend Onderwijs in Amsterdam. Het Jeugdplatform is een initiatief van gemeente Amsterdam. Deze wordt georganiseerd door Stichting Alexander en Cliëntenbelang Amsterdam.

Platform uitwisseling Jeugdzorg Amsterdam

Ontwerppartners tekende voor de gehele visuele communicatie: logo, website, e-mail nieuwsbrief, drukwerk en give-aways. De website is opgezet als platform en bevat diverse functionaliteiten voor lotgenotencontact, discussie, feedback en signalering. De smartphone versie (web-App) kent een nog sterkere focus hierop.

Kijk verder op www.jeugdplatformamsterdam.nl

Meer Web & Social

Share Project :