Infographic Visie Dorpsgericht Werken

Dorpsgericht werkenVernieuwde visie Dorpsgericht werken voor gemeente Drimmelen

In 2018 zijn ambtenaren en bewonersgroepen druk bezig geweest met het verzamelen van input voor het opstellen van een nieuwe visie Dorpsgericht werken. Hiervoor zijn enquêtes gehouden en gesprekken gevoerd met het college van burgemeester en wethouders, bewonersgroepen, bewoners, ambtenaren en samenwerkingspartners. Ook is er gebruik gemaakt van een online platform.

Infographic

Aan Ontwerppartners werd gevraagd deze visie in 1 illustratie samen te vatten. Een complexe infographic met aandacht voor doelstellingen, ambities, werkwijze,  voorzieningen, overlegorganen, doelgroepen en communicatiemiddelen.

We hebben ook een animatie van de visie gemaakt, waardoor de visie door nog een grotere groep “gelezen” kan worden.

Deel dit:
Meer weten?
close slider

Benieuwd naar onze rol in uw plannen en ambities? Of wilt u meer weten en vrijblijvend kennismaken? Wij helpen u graag!