Fotoboek ‘THUIS’

Previous
Next

Fotoboek ‘THUIS’
Housing First is simpel. Je kunt het iedereen binnen een minuut uitleggen. Geef mensen die dakloos zijn een woning en vraag hen zich te houden aan drie afspraken: veroorzaak geen overlast, betaal je huur en onderhoud contact. 

In 2006 is zorginstelling HVO-Querido de eerste organisatie die het Amerikaanse Housing First-model in Nederland in de praktijk brengt. En met succes. Housing First krijgt inmiddels op meerdere plaatsen in de wereld navolging. Wonen wordt als recht erkend, juist voor mensen zonder een dak boven hun hoofd. Het is menselijker, effectiever, rechtvaardiger en gelijkwaardiger dan alle alternatieven. In november 2018 is in Amsterdam de duizendste Housing First-woning beschikbaar gekomen voor HVO-Querido. Ontwerppartners realiseerde een mooi fotoboek om deze mijlpaal te onderstrepen. De prachtige foto’s van Yildiz Kaptein laten zien dat een vaste plek om te wonen essentieel is voor je herstel. Pas met een solide thuisbasis heb je de rust om je leven weer zelf vorm te geven. 

Meer Publicaties zien?

Deel dit:

Tijdschrift ‘Lost in Music’

Previous
Next

Glossy Popmagazine
Een tijdschrift dat refereert aan het ‘wereldberoemde’ popmagazine OOR. Cliënten, actief met muziek, krijgen een extra podium. Concertverslagen vanuit Paradiso maar ook eigen podia van HVO-Querido en muziek in de breedste zin van het woord: van klassiek tot hiphop tot stevige rock.

Meer Publicaties zien?

Deel dit:

EyeOn, corporate informatie in magazine format

Previous
Next

Corporate magazine met succes cases voor EyeOn. EyeOn is een adviesorganisatie, gespecialiseerd in planning en control solutions. De bedrijfsbrochure krijgt de vorm van een corporate magazine met daarin ook een bundeling van succes cases.

Meer Publicaties zien?

Deel dit:

Cliënten beoordelen Jeugdhulp

Previous
Next

Handleiding cliëntinspectie jeugdhulp

De overheid wil in de jeugdhulp de regie van ouders en jongeren versterken. Het is dan ook logisch dat zij de kwaliteit van deze hulp vaststellen. Zij weten immers het beste waar ‘goede jeugdhulp’ om draait. Stichting Alexander heeft nu een handleiding Cliëntinspectie Jeugdhulp© ontwikkeld. Met deze stap voor stap methode kunnen kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders de kwaliteit van hun jeugdhulp actief onderzoeken, beoordelen en voorzien van adviezen. Aan ons de vraag de methode om te zetten in een praktisch en aantrekkelijk werkboekje.

Meer Publicaties zien?

Deel dit:

From scratch to shop

Previous
Next

Caryen informatieboekjes

Soms is het duidelijk: er moet een informatieboekje komen. Doel en doelgroep zijn bekend, ook een aantal onderleggers. Maar wie maakt er een boekje van? Gooi maar over de schutting, we komen met een voorstel!

Communicatie middelen in webshop

Voor zorginstelling Careyn hebben we al aardig wat van deze turn-key projecten gedaan, tot en met levering van drukwerk en opname in de door ons ontwikkelde communicatie-webshop. Hiermee kunnen medewerkers online producten bestellen of laten maken en wordt de afdeling communicatie ontzorgt.

Meer Publicaties zien?

Deel dit:

Drie boeken voor Stichting Alexander

Previous
Next

Manuals jeugdparticipatie

Stichting Alexander is een landelijk instituut voor jeugdparticipatie en actiegericht jongerenonderzoek. Drie onderzoeksprojecten en handleidingen worden gepubliceerd als serie manuals jeugdparticipatie.

Cassette

In het ontwerp benadrukken we de onderlinge samenhang. De boeken ‘Opgroenen in de Wijk’, ‘Toolkit Jeugdparticipatie’ en ‘Wijktalententeam’ worden gedistribueerd in een fraaie kunststof cassette.

Meer Publicaties zien?

Deel dit:

Restyling wetenschappelijke publicaties

Previous
Next

Onderzoeksrapportages voor Verwey Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Jaarlijks verschijnen – gedrukt of online – Onderzoeksrapportages rond thema’s als armoede, decentralisaties, diversiteit, jeugd, onderwijs, ouderen, seksueel en huiselijk geweld, Wmo, zorg, enz.

Tweetrapsraket in boekproductie

Wij hebben de restyling van de publicatiestroom verzorgd. Het betrof fine tuning van het logo, een uitgebreid kleurpalet, de aanpak van infographics, het basisontwerp en de typografische richtlijnen voor omslagen en binnenpagina’s. De opmaak van de publicaties komt in twee stappen tot stand. Onderzoekers werken met Word sjablonen; daarmee leggen zij de basis voor efficiënte eindopmaak. Die gebeurt deels door gekwalificeerde medewerkers van het secretariaat en deels door ons.

Meer Publicaties zien?

Deel dit:

Patiëntenfolders voor Pluripharm-Direct

Patiëntenfolders
Communicatie richting apotheker
Previous
Next

Patiëntenfolders ter ondersteuning van Apothekers die hun hulpmiddelenzorg uitbesteden aan Pluripharm-Direct. De hulpmiddelen betreffen incontinentie, diabetes, medische voeding, stoma en wondzorg. Pluripharm-direct verzorgt de afhandeling van (online) bestellingen, de (thuis)bezorging en de persoonlijke advisering door een verpleegkundige.

Patiëntenfolders

Ontwerppartners heeft de communicatie naar apothekers en patiënten ontwikkeld, waaronder een serie patiëntenfolders.

www.pluripharm-direct.nl

Meer publicaties zien?

Deel dit:

Portrettenboek HVO-Querido

Portrettenboek
Portrettenboek
Portrettenboek
Previous
Next

Boekuitgave

Geen dagelijks gebeuren in ons bureau, de uitgebreide boekproducties. Maar altijd weer een feest om aan te mogen werken. Pagina voor pagina ontrolt zich het verhaal, als een theater van doek open naar boek dicht. Alle mogelijke vormgevingsaspecten zetten we in voor een plezierige leesbeleving.

Jubileum 10 jaar Discus

Deze boekuitgave van van HVO-Querido is ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Discus, de afdeling die werkt volgens Housing First. Het uitgangspunt van deze methode is simpel: geef klanten eerst een huis en ga vervolgens gezamenlijk aan de slag met zijn of haar ontwikkeling. Wat deze woning voor hen betekent is in het boek de centrale vraag.

Meer werk voor HVO-Querido

Meer Publicaties zien?

Deel dit:
Meer weten?
close slider

Benieuwd naar onze rol in uw plannen en ambities? Of wilt u meer weten en vrijblijvend kennismaken? Wij helpen u graag!