Infographic Visie Dorpsgericht Werken

Dorpsgericht werkenVernieuwde visie Dorpsgericht werken voor gemeente Drimmelen

In 2018 zijn ambtenaren en bewonersgroepen druk bezig geweest met het verzamelen van input voor het opstellen van een nieuwe visie Dorpsgericht werken. Hiervoor zijn enquêtes gehouden en gesprekken gevoerd met het college van burgemeester en wethouders, bewonersgroepen, bewoners, ambtenaren en samenwerkingspartners. Ook is er gebruik gemaakt van een online platform.

Infographic

Aan Ontwerppartners werd gevraagd deze visie in 1 illustratie samen te vatten. Een complexe infographic met aandacht voor doelstellingen, ambities, werkwijze,  voorzieningen, overlegorganen, doelgroepen en communicatiemiddelen.

We hebben ook een animatie van de visie gemaakt, waardoor de visie door nog een grotere groep “gelezen” kan worden.

Deel dit:

Product illustraties dakveiligheid

Product illustratie
Product illustratie
Product illustratie
Product illustratie
Previous
Next

3-D product illustraties en animaties

Zoontjens is een internationale speler in betonproducten voor parkeerdaken, leefdaken en galerijen. Ontwerppartners adviseerde over merkenbeleid bij de uitbreiding van het productenpakket naar dakveiligheidsvoorzieningen. Het sublabel Fastprotect zag het licht en daarbinnen productlabels als BiboBlock. De nieuwe producten worden overtuigend verbeeld in 3-D product illustraties en animaties.

Meer Illustratief zien?

Deel dit:

Illustraties voor een speels instrument onderzoek

Speelkaarten
Multomap
Illustraties van situaties
Illustraties van situaties
Previous
Next

Illustraties jeugd GGZ

Cliënten van Jeugd GGZ instellingen (kinderen, jongeren en hun ouders) hebben een mening over de zorg die zij ontvangen en welke verbeteringen gewenst zijn. Het Landelijk Platform GGZ heeft, samen met twee onderzoeksinstituten, een methodiek ontwikkeld om vanuit cliëntperspectief de kwaliteit van Jeugd GGZ instellingen te toetsen. Daarmee wordt het mogelijk om de positie van cliënten in de Jeugd GGZ te versterken. Maar ook de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de effectiviteit van de hulp te vergroten. De methodiek kent spelvormen met daarin uitbundig gebruik van illustraties. Ook op zoek naar een speelse invalshoek?

Meer Illustratief zien?

Deel dit:

CRM met humor

Previous
Next

Serie posters als DM-actie

Posters met humoristische illustraties brengen de Peopleware bedrijven (ICT diensten) op een sympathieke manier in beeld bij klanten en prospects. Dat valt op in een wereld van nullen en eenen, eindelijk weer iets leuks voor aan de muur! Ontwerppartners ontwikkelde 5 posters met humor én een boodschap.

Meer Illustratief zien?

Deel dit:

Vertel je verhaal met infographics

Overzicht domeinen
Financieel overzicht
Projectoverzicht
Cursusoverzicht
Heldere grafieken
Exploded view
Exploded view
Previous
Next

Schema’s, tabellen, grafieken, beeldverhalen en informatieve illustraties… Infographics zijn populair, ze passen in onze snelle beeldcultuur (één beeld zegt meer dan…). Soms bestaat een complete website uit één grote infographic!

Infographics zijn visuele presentaties waarin gegevens (vooral cijfermatige data) op een aantrekkelijke en heldere manier verschijnen. Daarnaast kan de infographic ook kwalitatieve informatie verbeelden. Schema’s, tabellen, grafieken zijn al eeuwenoud. Nieuw is de trend om deze met foto’s en tekeningen te componeren tot één groot visueel verhaal. Bespreek met ons de mogelijkheden. Wij beheersen diverse technieken en stijlen. Soms schakelen we externe illustratoren in voor de uitwerking van onze concepten.

Meer Illustratief zien?

Deel dit:

Symbolen of pictogrammen, wegwijzers met merkkracht

Previous
Next

Symbolen of pictogrammen, de wereld zit er vol mee. Op een website heten ze icons. Ze helpen ons bij oriëntatie en navigatie. Goede symbolen herkennen we direct als representatie van een bepaalde inhoud of functie. Maar goede symbolen kunnen – vanwege de noodzakelijke eenvoud – ook zo abstract zijn als een verkeersbord.

Sommige abstracte symbolen worden zo veel gebruikt dat de betekenis toch meteen duidelijk is; soms ook blijft het gissen naar de betekenis en moeten we die ons eigen maken. De context, de plaats in een grotere serie symbolen kan ook helpen.

Symbolen krijgen een meerwaarde als we speciale aandacht schenken aan het design. Ze kunnen dan expressie van de bedrijfsidentiteit worden en een belangrijke drager van de kernboodschap.

Meer Illustratief zien?

Deel dit:
Meer weten?
close slider

Benieuwd naar onze rol in uw plannen en ambities? Of wilt u meer weten en vrijblijvend kennismaken? Wij helpen u graag!