Positionering, Identiteit en imago

Wat wil ik zijn en hoe word ik dat?
En word ik dan ook zo gezien?

Positionering, Identiteit en imago: Een scherpe positionering is van levensbelang voor elke organisatie. Van daaruit kun je gaan zorgen voor een heldere bedrijfsidentiteit. Dat draagt weer bij aan een goed en juist imago in de markt. Met deze aanpak geef je invulling aan de drie grote vragen:

 • Wat wil ik?
 • Hoe word ik wat ik wil zijn?
 • Word ik dan ook zo gezien?

Lees verderPositionering, Identiteit en imago

Deel dit:

Adresbestand voor je e-mail Nieuwsbrief

Tips voor e-mailadressen verzamelen en behouden

Communicatie verschuift steeds meer van offline naar online. E-mailadressen verzamelen en behouden is één van de belangrijkste marketingactiviteiten die je kunt doen. Je werkt aan de relatie met je klanten en prospects. Daarmee bouw je iets op, wat door geen enkele concurrent zomaar in te halen is. Besteed er dus aandacht en energie aan, het is het waard!

Lees verderAdresbestand voor je e-mail Nieuwsbrief

Deel dit:

Beter gevonden worden: Search Engine Optimization

Search Engine Optimization
Online aanwezigheid alleen is niet voldoende. Je wilt ook graag gevonden worden. Met behulp van Search Engine Optimization (SEO) wordt je site optimaal vindbaar in Google. SEO is een complex proces dat deels voorafgaand, deels tijdens en deels na de bouw van een site doorlopen wordt. Een gedeelte kun je als auteur zelf uitvoeren, het technische deel doet de bouwer van de site. Ga je verder dan heb je een SEO-specialist nodig.

Lees verderBeter gevonden worden: Search Engine Optimization

Deel dit:

Tips voor het schrijven van commerciële teksten

 • Bedenk van tevoren wat je met je folder of webpagina wilt bereiken.
 • Begin met het benoemen van de kernboodschap in één zin zoals: ‘Tips voor het schrijven van commerciële teksten’.
 • Werk aan het begin van je tekst meteen de 5 W’s uit: wie, wat, waar, wanneer, waarom.
 • Richt je in de tekst niet teveel op wat je doet, maar juist op wat het oplevert voor de klant. Maak duidelijk voor welk probleem of behoefte je een oplossing biedt. Anders gezegd: leg de nadruk op benefits (baten), en niet de features (kenmerken) van je product of dienst.
 • Vermeld de voordelen ook puntsgewijs, dit kan goed op het eind als samenvatting.
 • Vraag concreet om actie! Geef aan wat de klant moet doen om jouw product/dienst af te nemen. Denk hierbij ook aan vermelden van je telefoon en andere reactiemogelijkheden, het toevoegen van een responskaart, etc.
 • Neem zo mogelijk aanbevelingen (testimonials) van bestaande afnemers in je tekst op.
 • Wees kort en krachtig. Een brochure, webpagina of advertentie is geen naslagwerk.
 • Denk ook aan een pakkende titel en voor ruimere teksten ook aan een voorwoord, inhoudsopgave, inleiding, contactgegevens, etc.

Lees verderTips voor het schrijven van commerciële teksten

Deel dit:
Meer weten?
close slider

Benieuwd naar onze rol in uw plannen en ambities? Of wilt u meer weten en vrijblijvend kennismaken? Wij helpen u graag!