Tips voor het schrijven van commerciële teksten

 • Bedenk van tevoren wat je met je folder of webpagina wilt bereiken.
 • Begin met het benoemen van de kernboodschap in één zin zoals: ‘Tips voor het schrijven van commerciële teksten’.
 • Werk aan het begin van je tekst meteen de 5 W’s uit: wie, wat, waar, wanneer, waarom.
 • Richt je in de tekst niet teveel op wat je doet, maar juist op wat het oplevert voor de klant. Maak duidelijk voor welk probleem of behoefte je een oplossing biedt. Anders gezegd: leg de nadruk op benefits (baten), en niet de features (kenmerken) van je product of dienst.
 • Vermeld de voordelen ook puntsgewijs, dit kan goed op het eind als samenvatting.
 • Vraag concreet om actie! Geef aan wat de klant moet doen om jouw product/dienst af te nemen. Denk hierbij ook aan vermelden van je telefoon en andere reactiemogelijkheden, het toevoegen van een responskaart, etc.
 • Neem zo mogelijk aanbevelingen (testimonials) van bestaande afnemers in je tekst op.
 • Wees kort en krachtig. Een brochure, webpagina of advertentie is geen naslagwerk.
 • Denk ook aan een pakkende titel en voor ruimere teksten ook aan een voorwoord, inhoudsopgave, inleiding, contactgegevens, etc.

 

Voor webpagina’s geldt bovendien:

 • Korte teksten, ca. 300 woorden per pagina (optimaal voor Google).
 • Korte zinnen en eenvoudig taalgebruik (alsof je spreekt).
 • Actieve, tegenwoordige tijd.
 • Opdelen in paragrafen, voorzien van kopjes.
 • Veel opsommingen.
 • Veel trefwoorden, vooral in de titels.
 • Herhaal trefwoorden; gebruik geen verwijzende termen.
 • Voorkom doublures; staat iets al op een andere pagina, verwijs daarnaar dan met een link.
Deel dit:
Meer weten?
close slider

Benieuwd naar onze rol in uw plannen en ambities? Of wilt u meer weten en vrijblijvend kennismaken? Wij helpen u graag!